Tuesday, 6 December 2011

Mari mengenal sukukata tertutupKemahiran  : 8 Perkataan kvk ( sukukata tertutup )
Objektif      : Pada akhir pelajaran murid dapat :
  1. Menyebut nama gambar.
  2. Mengeja perkataan kvk.
Langkah Pengajaran :
  1. Murid menyebut nama gambar.
  2. Murid mengeja perkataan kvk.
  3. Latih tubi berulang kali.

Selamat membaca , menulis , dan mengira ♥

No comments:

Post a Comment