Thursday, 1 December 2011

Mari mengenal huruf

Kemahiran : 1. Mengenal dan menulis huruf.
Objektif     : Pada akhir pengajaran diharapkan murid dapat:
  1. mengenal huruf a hingga z berpandukan gambar.
Langkah pengajaran :-
  1.  Murid melihat gambar dan menyebut huruf.
  2.  Lakukan berulang kali.

Selamat membaca , menulis , dan mengira ♥

No comments:

Post a Comment