Saturday, 3 December 2011

Mari mengenal huruf vokal.


Kemahiran  : 3. Mengenal dan membunyikan vokal a,  e,  i, o, u.
Objektif      : Pada akhir pelajaran murid dapat :
  1. Mengenal dan membunyikan vokal a,  e,  i, o, u.
Langkah pengajaran  :
  1. Murid menyebut  huruf.
  2. Murid membunyikan huruf berpandukan gambar.
  3. Ulang sebut huruf sehingga ingat.


Selamat membaca , menulis , dan mengira ♥

No comments:

Post a Comment