Thursday, 1 December 2011

Mari mengenal huruf besar dan huruf kecil.


Kemahiran : 1 Mengenal huruf besar dan kecil a -z.
Obejktif     : Pada akhir pengajaran  murid dapat :
  1. Mengenal huruf besar dan huruf kecil a-z.
Langkah pengajaran :
  1. Murid menyebut huruf besar dan kecil  berpandukan gambar.
  2. Latihtubi menyebut huruf.


Selamat membaca , menulis , dan mengira ♥

No comments:

Post a Comment