Tuesday, 6 December 2011

Mari mengeja sukukata kv


Kemahiran  : 4 . Membaca dan membunyikan sukukata terbuka.
Objektif      : Pada akhir pelajaran diharapkan murid dapat :
  1. Mengeja sukukata kv yang mengandungi huruf vokal 'a', 'i' dan 'u'.
  2. Mengeja perkataan kvkv berpandukan gambar.
  3. Mengeja dan membaca ayat mudah.
Langkah pengajaran  :
  1. Murid mengeja sukukata kv.
  2. Murid mengeja perkataan kvkv.
  3. Murid membaca rangkai kata yang mengandungi dua perkataan kvkv.
  4. Murid membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan kvkv. 

Selamat membaca , menulis , dan mengira ♥

No comments:

Post a Comment